Kutanga

Katuka Wikipedia

Kutanga kele kizabu ya ntalu. Yo ke zonza kuyika, kukatula, kukabisa ye kufokula.

Bantalu[soba | edit source]

0 , nkatu. Awa kele kima ve.
1 , mosi. Awa kele nti mosi: I
2 , zole. Awa kele banti zole: I I
3 , tatu. Awa kele banti tatu: I I I
4 , iya. Awa kele banti iya: I I I  I
5 , tanu. Awa kele banti tanu: I I I  I I
6 , sambanu. Awa kele banti sambanu: I I I  I I I
7 , nsambwadi. Awa kele banti nsambwadi: I I I  I I I  I
8 , nana. Awa kele banti nana: I I I  I I I  I I
9 , uvwa. Awa kele banti uvwa: I I I  I I I  I I I
10 , kumi. Awa kele banti kumi: I I I  I I I  I I I I
11 , kumi na mosi. Awa kele banti kumi na mosi: I I I  I I I  I I I I
20 = makumi zole
30 = makumi tatu
40 = makumi iya
50 = makumi tanu
60 = makumi sambanu
70 = makumi nsambwadi
80 = makumi nana
90 = makumi uvwa
100 = nkama mosi
200 = nkama zole
1000 = funda mosi

Kuyika[soba | edit source]

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mbandu:
I + II = III
1 + 2 = 3
Nti mosi na banti zole kele banti tatu ya kimvuka.

Kufokula[soba | edit source]

× 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81